onsdag, oktober 14, 2015

Det var inte bara DÖ som dog

Det var inte bara decemberöverenskommelsen som dog förra veckan. Många har kommenterat Sara Skyttedals champagneskålande i kongressalen, men inte att banden mellan frikyrkan och nykterhetsrörelsen nu definitivt kapats. Det var ju de tre stora folkrörelserna – frikyrkan, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen – som lade grunden för det demokratiska genombrottet och det som skulle bli folkhemmet. Så var många av arbetarrörelsens pionjärer också nykterister. Det var länge sedan. Och nu har det parti som växt fram ur frikyrkan gått ett steg längre och lyft in alkoholen i själva kongressalen. Själv minns jag hur vi i Folket i Bild/Kulturfront en gång på 1970-talet beslutade att organisationen skulle vara alkoholfri vid gemensamma aktiviteter. Även den som fastnat i alkoholens grepp och lyckats slingra sig loss skulle känna sig välkommen.


Det finns en annan aspekt på det här med att skåla inför sittande kongress. I fotboll och andra idrotter kan man jubla inför en besegrad motståndare. I politiska partier och andra församlingar bör segraren visa ödmjukhet. När glädjeropen tystnat ska de stridande åter förenas i det dagliga arbetet. (Och nästa gång kan det bli segrarens tur att besegras.) Så är också inbördeskrigen de blodigaste av krig. Det är en av anledningarna till min skepsis mot allt yngre partiledare.
*
PS. Dagen efter rikstingets beslut läser jag för övrigt i bladet :
”När förlusten stod klar rusade Ebba Busch Thor ut ur salen med sina närmaste medarbetare. Men hennes allvarliga min sprack, enligt DN:s sagesperson, upp i ett leende när hon kom fram till utgången.”
 Det där beslutet hade nog varit i (partiledar-)säck, innan det kom i (kdu-)påse.

Etiketter: