torsdag, september 27, 2007

Enfaldigt av Mångfaldsbarometern

Fler har uppmärksammat det tvetydiga i Mångfaldsrådets fråga om svenskarnas inställning till att ha slöja som jag skrev om i går (”Slöjan återigen”). Men Orlando Mella som är ansvarig för barometern ser inga problem med tolkningen. I dagens Svenska Dagbladet (27/9) kommenterar han:

– Det vi vill komma åt är människors attityder till begreppet slöja. Det är inte möjligt att börja dela upp det i alla olika typer av slöjor.

På frågan om vilken typ av slöja folk tänkt på svarar Orlando:

– Någon form av huvudduk, antingen en heltäckande slöja som döljer ansiktet eller bara en huvudduk. Folk tänker nog på olika saker.

Några planer på att ändra frågan har Mångfaldsrådet inte. Så nästa gång någon vill undersöka till exempel svenskarnas inställning till användning av kortbyxor så räcker det med att fråga om vi tycker folk ska ha byxor på sig.

Etiketter: