tisdag, juni 05, 2007

Vördnad inför ålderdomen

5 juni och min mor fyller 75 år. Jag tänker på vad författaren Jonathan Freud skriver om romernas inställning till ålderdomen:
”Lars Demetris lille son Grofo frågade mig för lite sedan hur gammal jag är, och när jag hade svarat, sa pojken: ’Man skulle kunna tro att du var mycket äldre.’ Det var hans sätt att visa artighet, att smickra mig.

Frågan är om inte de som har det allra bäst är de gamla kvinnorna. Ofta upplevs de besitta mystiska krafter, och eftersom de är gamla utgör deras sexualitet inget hot. En stor del av de regler som rör marimos, rituell orenhet, behöver de inte iaktta, och tillsammans med de gamla männen serveras de först vid måltider och fester. I västerländsk kultur kan kvinnor ibland gå till vilka ytterligheter som helst för att bevara sin ungdomliga fägring. De zigenska damerna får istället ökad status med högre ålder, de sitter med männen, äter, röker öppet – förr gärna pipa – och yttrar sig om klanens angelägenheter.” (Jonathan Freud. Romer. 2006)
Men idag lämnar vi filosoferandet. Ikväll blir det fest!

Andra bloggar om

Etiketter: