måndag, juni 18, 2007

Carl Bildt, Gaza och Kazakstan

Jag har tidigare haft skäl att uttala mig positivt om Carl Bildt och Palestinafrågan (”Kampanjen mot Bildt”). Nu ser jag Sveriges utrikesminister på tv säga att det som skett i Gaza måste karakteriseras ”som en militärkupp”. Kanske det är en korrekt beskrivning. Men de som nu försökt och kanske lyckats gripa makten tillhör det parti som segrade i de palestinska valen. Val, som Carl Bildt i egenskap av observatör beskrev som de mest demokratiska som hållits i Mellanöstern. Men resultatet misshagade USA och västvärlden som omedelbart stängde kranen till det av bistånd helt beroende Palestina. Och vad som händer med hästarna när krubban är tom vet de gamla ordspråken att berätta. Nu har utvecklingen helt gått över styr, som i Irak, som i Afghanistan.

Samtidigt – på en annan plats i världen – meddelar State Department att USA inte har några invändningar mot att Kazakstans president Nursultan Nazarbajev sitter kvar på livstid i den forna sovjetrepubliken där han varit president sedan 1989. Att det amerikanska oljebolaget Chevron (som haft både Condoleezza Rice och Dick Cheney på lönelistan) 1993 ingick ett 40-årigt avtal med regeringen i Kazakstan om att exploatera oljefältet Tengiz, samtidigt som man förhandlar om rätten att upprätta en militärbas vid Kaspiska havets kust, är säkert en tillfällighet.

Läs mer om USA:s basimperium i Chalmers Johnson Imperiedrömmar (2005)


Andra bloggar om: , och .

Etiketter: