torsdag, mars 01, 2007

Krigstörstande generaler

Att vara militär i ett litet fredligt land längst upp i norr kan inte vara lätt. Tänk att ha ett yrke som man aldrig får utöva på riktigt (skarpt läge!). Ständigt har generalerna velat kasta oss in i ÖB Håkan Syrén - i fädrens spår...de krig som startats: första världskriget och andra världskriget likaväl som det tredje (”det kalla”). Och nu vill man alltså, förutom de trupper som är på plats i Afghanistan, också sätta in svenskt flyg i det nuvarande fjärde världskriget (”mot terrorismen”). På vilket vis det gagnar världsfreden och Sveriges säkerhet är oklart. Bevisbevördan kan knappast ligga på de som motsätter sig vidare krigsäventyr. Den 22 mars ska riksdagen behandla förslaget. Lärdomarna från tidigare försök att dra in vårt land i krigen är att endast en folklig opinion kan stoppa galenskapen.

ÖB Håkan Syrén - i fädrens spår...


Andra bloggar om och

Etiketter: