söndag, juni 23, 2013

Läkare värda stöd

Läkarna har genom åren varit fruktade och respekterade av patienter och många gånger illa sedda av andra yrkesgrupper inom vården. Men alla som vistats på ett sjukhus vet att sjukvården idag inte är densamma som i PC Jersilds Babels hus. Så visst är de värda allt stöd i det upprop som nu publicerats:
Där politiker jublar över ökat antal sjukvårdsbesök ser vi hur kvaliteten försämras.  Där politiker gläds över kapade vårdköer ser vi undanträngning av kroniskt sjuka till förmån för patienter med lättare åkommor.  Där politiker ställer krav på kortare handläggningstider på akutmottagningarna ser vi hur patientsäkerheten hotas. Där politiker ser rationaliseringar, ser vi brist på vårdplatser och måste ägna en stor del av vår arbetstid till att leta sängar till patienter, eller skicka hem sjuka i brist på platser. Där politiker uppfattar kortade vårdtider som effektivisering oroas vi över ökat antal återinläggningar och komplikationer.
Att Göran Hägglunds pressekreterare betraktar uppropet som ”rent nonsens” får väl ses som en merit i sammanhanget.

Vill det sig illa går det för denna yrkeskår som det gått med lärarna de senaste tjugo åren: från ett respekterat yrke med hög status till tjänstehjon åt kortsiktiga politiker, föräldrar och privatskoledirektörer. Och det har inte gagnat landets kunskaps- och bildningsnivå.
***
Dagen efter jag noterat detta skriver Läkarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Polisfacket på DN Debatt ”Våra yrken har kidnappats av ekonomerna modeller” (24 juni 2013), ett gemensamt utspel som knappast varit möjligt utan Maciej Zarembas granskning av sjukvården ”Den olönsamma patienten” i DN vintras.

Läs även andra bloggares åsikter om och

Etiketter: ,

1 Comments:

Blogger Ingrid Eckerman said...

Läs också Det mullrar i läkarkåren http://www.ingrideckerman.blogspot.se/2013/05/det-mullrar-i-lakarkaren.html .

26 juni, 2013 13:58  

Skicka en kommentar

<< Home