onsdag, juli 04, 2007

Ett radikalt förslag

Antalet besökare vid de statliga museerna har minskat med närmare 50 procent sedan regeringen slopade de fria entréerna vid årsskiftet, rapporterar morgontidningarna.

Inger Mattson, vid Arkitekturmuseet, ett av de museer som drabbats mest, kommenterar i dagens Svenska Dagbladet:

– De naturliga mötesplatserna idag är shoppingcentrum. Med fri entré fanns förutsättningar för ett icke-kommersiellt rum där allmänheten kan mötas och samtidigt fördjupa sina kunskaper om kulturarvet.

Motiven till kulturminister Lena Adelsohn-Dengroths beslut ligger därmed i öppen dager. De stora butiksgalleriorna ansåg sig utsatta för illegal konkurrens från museerna. Men nu är ordningen alltså återställd. Inger Mattson igen:

– I djupaste mening är det en demokratifråga, det handlar om tillgängligheten för kulturarvet. Kostar det pengar är risken att bara de specialintresserade kommer hit.

Nej, varför ska underklassens få sina (små) hjärnor belastade med kultur och annan bråte. Löp linan ut. Här följer tre radikala förslag till Eva Swartz och kulturutredningen för att minska den illegala konkurrensen på kulturområdet:

– Museernas stora samlingar står i magasinen och samlar damm. De bör läggas ut på den privata auktionsmarknaden och göras tillgängliga för privata samlare. Sälj skiten innan konkurrensverket slår till.

– Museerna bör ha samma villkor som Gröna Lund, Skansenakvariet och andra nöjesetablissemang och läggas ut på privata entreprenörer. Synergieffekter med privata butiksgallerior bör utredas.

– Ett generellt förbud mot frihet från reklam i offentliga rum införs, enligt mönster för Storstockholms lokaltrafik.

Illegalt café vid ArkitekturmuseetIllegalt café vid Arkitekturmuseet

Andra bloggar om och .

Etiketter: ,