onsdag, november 22, 2006

En trafikpolitik för förra seklet

Så har den borgerliga majoritetens förslag till ny miljö- och trafikpolitik i Stockholm sett dagens ljus. Miljöborgarrådet Ulla Hamilton (m) berättar om planerna i dagens Svenska Dagbladet (22/11-06). Tajmingen kunde varit bättre. Efter den senaste tidens pådrag i medierna om växthuseffekter och klimatförändringar kunde man tänka sig att politiker med känsla för opinionen åtminstone med läpparna skulle bekänna sig till visionerna om ”det gröna folkhemmet”.

Enligt miljöborgarrådet kommer nu upphandlingen av de biogasdrivna färjorna att stoppas. De 165 miljoner kronorna för projektet ska istället användas för att öka framkomligheten för bilarna. Man ska se över (avskaffa?) 30-zonerna, införa grön våg för trafikljusen (dvs. bilarna) och i fortsättningen lägga stadens cykelbanor på de mindre gatorna. Tidigare har trafikborgarrådet Mikael Söderlund (m) uttalat att i de fall cykelbanor kan tänkas blockera biltrafiken i korsningar ska dessa tas bort. På en och en halv månad ska hela kartan för Stockholms cykeltrafik ritas om.

Vidare ska miljöförvaltningen få sin budget bantad från 111 till 82 miljoner under 2007. Lägger man till detta beslutet att intäkterna från trängselavgifterna ska läggas på ökad framkomlighet för bilarna, att extrasatsningarna på kollektivtrafiken upphör, enhetstaxan avskaffas och priset för SL-korten höjs och vi skådar en trafikpolitik man trodde varit död och begraven för årtionden sen.

Nu blir Stockholm det man kritiserade socialdemokraterna för under trängselskatteförsöket: en stad framkomlig i första hand för högavlönade i bil, företrädesvis män.

Nynäsvägen/Sockenvägen, just nu. Källa: http://trafiken.nu/

Nynäsvägen/Sockenvägen, just nu. Källa: http://trafiken.nu/

Andra bloggar om: , ,

Etiketter: