måndag, november 13, 2006

Organisation eller anarki?

Iréne Sjöblom skriver till mig apropå det jag skrivit om hennes man Bengt. Hon påminner mig om hur arbetet mot genomfartstrafiken på Sandfjärdsgatan ”ebbade ut när vi bildade Intresseföreningen för Årstafältet och när det hela hamnade i snacket om stadgar och traditionell styrelse ...”. Bland annat var en viss folkpartistisk politiker inblandade i försöken att få kontroll över verksamheten.

Kårhusockupationen 1968Men spontana initiativ kan dödas på många sätt. Jag tänker på alla oändliga stormöten jag som ung bevistade (alternativ jul, kårhusockupationen osv.) och hur långpratarna också kunde suga luften ur all verksamhet. Jesper Hall ger barnets oförstörda bild av skeendet i sin roman Kärleken den röda (Leopard 2006).

Organisation eller anarki? Kanske är det som Jan Myrdal skriver om uppbygget av Folket i Bild/Kulturfront:

”Det visade sig att några tröttnade. Personer som ena dagen talade om att satsa stora pengar och göra ett stort arbete hade nästa dag dragit ur telefonjacket och hördes aldrig vidare av. Jag nämner detta därför att det illustrerar faran av att bilda styrelse i förtid.”

”I arbetet visar sig vilka som arbetar och vilka som tar ansvar och står för sitt ansvar och genomför vad de åtagit sig. Det hade varit helt möjligt att sammankalla ett stort möte i mars månad och välja en styrelse. Då hade vi gått under.”

Men å andra sidan:

”Protokoll och regler är frihetens förutsättningar. Anarki är despoti.”

Skriftställning 4. PAN/Norstedts 1973. sid 242 ff.

Etiketter: