torsdag, december 13, 2012

Du har svaren!

Människan har i nog alla tider sök vägledning inför livets prövningar och skiften. Medicinmän, kloka gummor, diakoner och präster har lyssnat och gett råd när vi famlat efter svar. I vårt samhälle har dessa i stor utsträckning ersatts av psykologer och psykoterapeuter. Risken är då att vi sjukdomsförklarar helt normala reaktioner eller åtminstone frånhänder oss ansvaret för våra val, menar Tulsa Jansson, författare till Du har svaren! Filosofi till vardags och tillika ordförande i Svenska sällskapet för filosofisk praxis. Människor dör, vi blir sjuka eller ställs inför viktiga val. Och om inte annat ska vi själva en dag dö. Här kan det filosofiska samtalet vara till hjälp. Med hjälp av frågor och argumentation tillsammans med en erfaren filosof i vad som kallas sokratiska dialoger kan vi få hjälp att formulera de svar vi ofta själva redan bär inom oss.

 Du har svaren! är, ämnet till trots, en handfast bok med exempel på metodens användbarhet inom skolan (små barn ställer ju alla de grundläggande frågorna om livet), vård och kriminalvård och i enskilda samtal eller filosofiska kaféer. Jag anar ett släktskap med folkbildningstanken (men delar kanske inte författarens uppfattning att det är argumentation som är den största bristen i dagens politiska debatt). Likväl är detta en läsvärd bok för alla som någon gång varit i kris eller ”bara” ställts inför frågan vad jag vill med mitt liv.

Publicerad i Folket i Bild/Kulturfront 12/12

Du har svaren!
Filosofi till vardags
Tulsa Jansson
Brombergs 2012

Läs även andra bloggares åsikter om

Etiketter: , ,