måndag, mars 31, 2008

Debatt

En gång har jag deltagit i en tv-debatt. Det gällde narkotika och mediernas glamourisering av vissa artisters drogmissbruk. Det jag minns bäst är att jag blev bjuden på taxi till och från TV4:s dåvarande hus vid Storängsbotten. Jag satt bredvid Kerstin Hallert och levererade min replik (som gällde såpaskådisen Lina Perned som just medverkat i en omfattande ecstacy-rättegång). Hallert sade sig för övrigt känna till mig väl, vilket måste varit en lögn eftersom jag var där som ersättare för Britta Svensson på Expressen.

Nåväl, det här tänker jag på när jag läser Lena Anderssons definition av begreppet ”debatt” lördagens Svenska Dagbladet (29/3-08):
”Debatt uppstår när det inte är uppenbart vad som är rätt och fel, när ett perspektiv som är giltigt för den ena och försvaras med förnuftsargument bryts mot ett perspektiv som är giltigt för den andra och försvaras med förnuftsargument, så att det uppstår en tankespiral och ett möte mellan tankar som vässas mot varandra till allt högre höjder men inte ett slutgiltigt svar.”
Behöver jag påpeka att hon inte finner den typen av debatt i Sveriges Television.

Andra bloggar om och .

Etiketter:

fredag, mars 28, 2008

Mumin på Östermalm

En dag möter jag Börje Ahlstedt på Storgatan. Han är mycket kortare än jag föreställt mig. Och rundare. Påminner en del om Lasse Pöysti. Ett mumintroll på Östermalm.

Vilken illusion gör att vi alltid tror att skådespelare är så långa?

Mumintrollet och Too-ticki. Ur Trollvinter. Bild Tove Jansson.

Etiketter:

onsdag, mars 26, 2008

Vi betalar inte

Ju närmare själva skapandet en person befinner sig desto sämre betalt har den. Det är en regel som gäller för de flesta kreativa yrken. Inom förlagsbranschen finner vi således författare och illustratörer längst ner i näringskedjan. För ibland några tiotusenlappar om året förväntas de skänka sitt arbete åt uppdragsgivaren. Ovanför dem hittar vi översättare och korrekturläsare, med en timpenning lägre än en undersköterska. Sen kommer vi redaktörer som stöter och blöter deras texter. Ofta fungerar vi som projektledare för en ganska komplicerad process. De flesta bland oss är kvinnor och lönerna är därefter. Ovanför oss kommer tryckare, säljare och förläggare med som regel hyggliga tjänstemannalöner. Och allra överst häckar förlagschefer, marknadschefer och allehanda administratörer med löner som anstår en chef inom de flesta yrken.

Detta och mycket annat kan man läsa ut av Svensk Bokhandels statistik över inkomsterna inom förlagsbranschen.

Visst finns det undantag: Ett handfull bestsellerförfattare som skrivit ihop en förmögenhet, ensamförläggare som gör allt sitt arbete för praktiskt taget ingenting. Men det är som sagt undantag.

Men vem säger att man överhuvudtaget ska ha betalt. Se Harlan Ellison på videon nedan.I dont work for nothing

Etiketter: ,

Människan undergång och risken för snara krig

En kväll innan ledigheten lyssnar jag till ett föredrag om den mänskliga civilisationens snara undergång. Det är Daniel Berg, journalist och ekonomihistoriker som talar om ”slutet på världen som vi känner den” på min branschförenings årsmöte. Torrt lägger hann fram sina fakta. Allt sedan kapitalismens genombrott under medeltiden har människan lånat av framtiden: fisken i haven, Nordamerikas jordar, koloniernas råvaror, jordarnas näring. Oljetillgångarna har nu nått sin kulmen, regnskogarna (jordens lungor) naggas i kanten, vattnet börjar sina. De gigantiska finanskapitalen söker sig nya vägar: exploaterar jordar, vatten och annat vi länge tagit för givet.

Snart står krigen för dörren. USA har nått toppen av sin förmåga och förmår inte invadera Iran hur gärna man än vill; kan inte försvara sina intressen i Afrika än mindre göra något åt framväxten av ett självständigt block i Sydamerika. Otänkbart för 20 år sedan. Samtidigt stiger Kina, Ryssland och Indien fram som nya stormakter. De europeiska krig vi hittills kallat världskrig framstår som regionala konflikter i skenet av den drabbning om jordens resurser som snart står för dörren.

Några kvällar senare ser jag ett program på Kunskapskanalen om teknikens senaste landvinningar. Hur människans behov av energi inom en snar framtid kan reduceras dramatiskt genom bl.a. nanoteknik. Fusionskraften är en slumrande tillgång som väntar på sitt genombrott. Men forskningen kräver resurser och nationell/internationell samling; en samling vi hittills bara klarat att åstadkomma i krig. Oddsen för en fredlig framtid kunde ha varit bättre.

Etiketter: ,

lördag, mars 08, 2008

Strålande utsikter

Utsikter för den kommande veckan:

Mittåkläppen, Härjedalen

Etiketter: ,

måndag, mars 03, 2008

Vi som överlevde

En femton år gammal favorit i repris med anledning av Tom Alandhs dokumentär Vi som överlevde Rågsved (SvT 2/3 2008):

Mona Sahlin och spriten (Expressen 1/3 1993)

Andra bloggar om , och

Etiketter:

Personligt eller privat

Alla bloggare med lite integritet hävdar att de skriver personligt, men inte privat. Även jag. Men vad betyder det?

De flesta av oss hejdar sig när vi möter en skylt med ”Privat område”, fortsätter vi är det oftast med en känsla av obehag. Inom allemansrätten är området närmast vårt hus fredat från objudna besökare. Det finns alltså områden dit inte alla äger tillträde. Vi har våra revir. (Hur långt tillbaka i tiden denna åtskillnad mellan det privata och personliga går kan säkert diskuteras, liksom dess innebörd inom olika samhällsklasser. Men nu håller jag mig till nutid och den medelklass jag tillhör.)

Den som går till ordböckerna finner att definitionerna av privat, personlig (och enskild) delvis överlappar varandra:
privat som tillhör eller har att göra med enskild(a) person(er), särsk. vederbörandes hem- och umgängesliv o.d. (mots. offentlig)”;
personlig 2, som rör privata eller intima delar av ngns liv”;
enskild 1 som tillhör eller har att göra med en enda person (mots. allmän)
säger till exempel Nationalencyklopedins Ordbok. Men personligt kan också vara något
”som på ett självständigt sätt uttrycker det säregna i ngns personlighet: hans mycket –a stil; hon satte sin –a prägel på huset.”
Person kommer av latinets ”persona ’(ansikts)mask’, ’roll’, ’karaktär’, ’person’). Det personliga är på sätt och vis det privata upphöjt till allmängiltighet, personan. Den jag visar upp här i bloggen.

PS. Person är för övrigt inom ”filosofi och psykologi oftast benämning på en medveten självreflekterande och talande mänsklig individ som handlar inom ett konkret historiskt, socialt och fysiskt sammanhang”. En definition så god som någon på en bloggare. DS.


Andra bloggar om och .

Etiketter: